Aktuellt

AKTUELL INFORMATION:
……………………………………

 • Utdrag ur förvaltningsberättelser finns för respektive år under  
 • Aktuellt 20XX  (Länk till pdf-fil).
 • Styrelsefunktionärer år 2015 finns infört under ”Ägare/Förvaltare”
  (uppdaterad 2015-12-02).
 • Några bilder från skördefesten 2011 —->
 • Några bilder från skördefesten 2012 —->
 • ”Fågelinventering 2010” har införts överst under ”Inventeringar”.
 • Osaby säteri’s hemsida har åter omarbetas och ligger nu i
  Naturskyddsföreningen riksföreningens nya system WordPress
  och med ett utseende liknande riksföreningens hemsida.
  ….
 • Överst under knappen/fliken ”Inventeringar” finns senaste
  rapporter/inventeringar inlagda (PDF-filer):
  1. ”Fågelfaunan på Osaby. Inventering 2010. Växjö Fågelklubb.”
  2. ”Vilda och planterade träd på Osaby Säteri.” Inventering 2005-2008.
  3. ”Botanisk inventering på Osaby säteri 2003-2007” av Uno Pettersson.
  4. ”Akvatiska miljöer i Osaby 2004”
  5. ”Naturen i Osaby” en sammanställning och analys av utförda inventeringar.
 • ”Ekologiskt lantbruk” har uppdaterats.
 • ”Festvåning”, ”STF Vandrarhem”, ”Konferens” har uppdaterats.
 • ”Stugan” – Jägarbostaden (Uthyrning) tillkommer.
 • Verksamheten på Osaby 2008-2013
  finns under knappen/fliken ”Aktuellt” med underflikar.
 • Osabys/Reservatets historia 1971-2008
  (en personlig tillbakablick gjord av Jan Karlsson) finns inlagt under knappen/fliken ”Naturmiljö/Reservat” (länk till PDF-fil).
 • En orienteringskarta över Osaby i skala 1:10.000 finns överst
  under knappen/fliken ”Naturmiljö/Reservat” (länk till PDF-fil).
 • Jönköpings Länsförbunds Skogsbok är klar    Länk—>
 • – – – – –

 

Uppdaterat: 2015-12-02
Sidan är under uppbyggnad