Välkommen till Osaby Säteri / Smålands Natur’s hemsida

Detta är Osaby Säteri / Smålands Natur’s nya hemsida. Svenska Naturskyddsföreningen är ägare till Osaby Säteri. För att få bättre lokalt inflytande förvaltas Osaby sedan 1994 av Föreningen Smålands Natur, som grundades av Jönköpings- och Kronobergs länsförbund samt Växjö-kretsen av Naturskyddsföreningen. Numera ingår även ett växande antal övriga kretsar inom de båda länen.

Läs mer