Årsmöte 2016

Årsmöte 1 maj 2016. Rundvandring kl. 10.00 Lunch kl. 12.00 Stämmoförhandlingar kl. 13.00 Anmälan till årsmötet senast 25 april 2016, till Sven G. Nilsson, Tel 0476-216 14   mob  070-552 16 14 Ange särskilt matönskemål.    

Läs mer

Välkommen till Osaby Säteri / Smålands Natur’s hemsida

Detta är Osaby Säteri / Smålands Natur’s nya hemsida. Svenska Naturskyddsföreningen är ägare till Osaby Säteri. För att få bättre lokalt inflytande förvaltas Osaby sedan 1994 av Föreningen Smålands Natur, som grundades av Jönköpings- och Kronobergs länsförbund samt Växjö-kretsen av Naturskyddsföreningen. Numera ingår även ett växande antal övriga kretsar inom de båda länen.

Läs mer