Aktuellt 2008

Verksamheten på Osaby 2008
Allmänt:

Det har varit många bröllop och fester i huvudbyggnaden och bra beläggning i
vandrarhemmet och Jägarbostaden.
Dagkonferenser har ökat och värdparet har jobbat mer konsekvent med KRAV-
och ekologiskt närodlade produkter.

Örtagården har haft många besökare som tagit del av blomsterprakt och
kunskapspärm.

En stationär tipsrunda finns i parken. Tippslappar och karta finns i stora
”fågelholken” vid grinden till allén. Facit vid sista tavlan.

Flera buskar och träd har fått skyltar med latinska och svenska namn.

Släkterna Hederstierna, Bennet och Törne har fått minnesskyltar vid var sitt vårdträd som ni kan se utmed allén.

Arbetet med jätteträdsinventering har pågått under 2008.
Den färdiga beskrivningen kommer att läggas på hemsidan.

 

corps_de_logi.jpg
Huvudbyggnaden
jaegare_kuskbost.jpg
Jägare – Kuskbostaden
pict0004a1.jpg
Torpplatsen Spelhagen
(plantering av apel)
pict0007a.jpg
Torpplatsen Spelhagen
pict0025.jpg
Torpplatsen Lidboholm
pict0026.jpg
Torpplatsen Lidboholm – Information
pict0031.jpg
Lidboholm
pict0042.jpg
Föredrag om fisket i Vederslövssjön

Reservatet:
Det finns en kort lättframkomlig slinga: Hemängsslingan.
Om du vill se det orörda reservatet, så gå Sjöslingan.
Det finns också en längre slinga: Hagmarksslingan. Därifrån kan du få en extra
upplevelse genom gå en stig till en trolsk sjö: Barnsjön.
Slingorna och vandringar i markerna och på skogsvägar är lämplig aktivitet
för alla åldrar.
Ny folder om Osaby Säteri och verksamheter har framtagits.
Finns tillgängligt för alla besökare.

Jordbruket:
Jordbruket beskrivs under särskild flik.
Vid besök av jordbruksminister och kommunalråd har vi fått klargöra att de nya
kraven för EU bidrag inte blir bra för naturvården.

Skogen:
Röjt mycket under året och är nu ifatt med röjningarna efter stormarna. Det är förvånansvärt att barkborreskadorna blev mindre än förväntade under 2008.
Smålands Natur har genom röjning och huggning framhävt de ursprungliga
torpområdena Haga och Kubbleryd.
Planteringsmaskin har under hösten satt granplantor på områden där gräset
dominerar och inget eller litet med lövträd självföryngras.

pict0004b.jpg
Lösdrift – Ladugården

pict0010b.jpg
Styrelsen ser på olika föryngringsytor

Besök på Osaby:

 • Stämman 2008:
  Allmänheten inbjuden till skogsvisning. Natur- och kultur i torpområden.
  Fisket i Vederslövssjön.
 • Flera guidningar i det stormfällda oupparbetade området.
 • Presidiet för Miljö- och hälsa från fyra kommuner hade konferens.
 • Jordbrukarnas ungdomsförbund.
 • Traditionell musikkväll.
 • LRF:s skogsexkursion tipsrunda och grillkväll.
 • Jordbruksminister med kommunalråd och förtroendevalda.
 • SNF regionalt upptaktsmöte för miljövänliga veckan.
 • Hylte skog Fack- och skyddsombuden.
 • Huseby intresseförening med landshövdingen Kristina Alsér.
 • Landshövdingen och Carl Jan Granqvist deltog på stor matmässa för lokala
  producenter. Syftet är att stimulera företagsamhet enl. nya landsbygdsprogrammet.

 


Vill ni ha konferenser, bröllop eller annan fest så ring värdparet 0470- 77 60 27

Klicka på bilderna för att förstora!

Sidan uppdaterad 2008-11-09

Uppdaterat: 2010-05-08