Viltvård

Viltvård:
Jakt har alltid bedrivits på säteriet.  Professor Törne som köpte fastigheten 1936 var mycket jakt- och viltvårdsintresserad. Han arbetade aktivt med viltvårdsåtgärder, startade uppfödning av fälthöns och var en omdömesgill jägare och god skytt. Detta natur- och jaktintresse lämnades i arv till de två döttrarna som vid professorns död tog över och väl förvaltade jakt- och viltvårdstraditionerna.

Viltvårdsplanen är ett ärligt försök att få traditioner, önskemål i gåvobrev, ökning av den biologiska mångfalden, viltvårdsåtgärder mm. att sammanfalla.

Osabys verksamhet och dess jaktlag utgör en kunskapskälla för jakt och viltvård. Dessutom är ambitionen att vara ett föredöme för jägare, skogsägare och allmänhet. Ett medel är att bedriva kursverksamhet, naturdagar och visningar. Det blir en fortsatt satsning på ungdomsverksamhet och även utbildning för allmänheten för att främja deras naturupplevelser och öka kunskaperna om djur och natur, ökad respekt för det vilda och vidgat etiskt tänkande.

De som utövar jakt måste respektera att det finns ett stort antal människor som är skeptiska eller direkt kritiska till jakt. Således bör stor hänsyn tagas till ickejägare vid utövandet av jakten.

Vid denna tidpunkt har vi fortfarande en rådjurspopulation som påverkar den biologiska mångfalden negativt. Vi börjar se en vildsvinsstam som skadar jordbruksdriften. Skogsharen är på väg att försvinna medan räven ökar så sakteliga. Arterna är i ständig förändring. Därför är vi överens om årliga samråd så att vi följer de naturliga förändringarna och anpassar jakten därefter.

Viltvårdsplanen är uppbyggd på dagens kunskap och lokala erfarenheter.  Jakten baseras på en långsiktigt hållbar skötsel av naturresurserna samt att vi tar grundläggande hänsyn till faunan och hela ekosystemet.
Smålands Natur bedriver ett natur- och viltvänligt skogsbruk.

Reviderad viltvårdsplan för Osaby Säteri 2003:
Viltvårdsplan som PDF-fil
Inkl. karta med lägre upplösning
(Mindre fil =300 kB – kortare nedladdningstid): –>Viltvårdsplan
Inkl. karta med högre upplösning
(Större fil =700 kB – längre nedladdningstid):   –>Viltvårdsplan

Sidan uppdaterad 2005-01-07

 

Uppdaterat: 2010-05-05