Ägare / Förvaltare

Svenska Naturskyddsföreningen är ägare till Osaby Säteri.

Naturskyddsföreningen är landets största medlemsstyrda natur- och miljöorganisation, med c:a 225 000 medlemmar i 275 kommunkretsar.

För att få bättre lokalt inflytande förvaltas Osaby sedan 1994 av Föreningen Smålands Natur, som grundades av Jönköpings- och Kronobergs länsförbund samt Växjö-kretsen av SNF.

Numera ingår även ett växande antal övriga kretsar inom de båda länen

Föreningen Smålands Natur
Styrelsefunktionärer år 2018

För Smålands Natur
Ordförande Suppleant
Sven G. Nilsson
Stockanäs 42
373 71  DIÖ
Tel 0476-216 14   mob  070-552 16 14
sveng.nilsson(at)telia.com
Ordinarie ledamot Suppleant
För Naturskyddsföreningen i Kronobergs län
Peter Rolfson (Vice ordförande) Kaj Johansson
Agunnaryd Moheda
För Naturskyddsföreningen i Jönköpings län
Kjell-Åke Trygg David Ekbäck
Boxholm Lekeryd
För Naturskyddsföreningens Växjökrets
Per-Anders Persson Vakant
Tävelsås
För Smålands Natur
Lars Andersson (kassör) Per Pettersson
Nybro Bor

Uppdaterat: 2017-06-09