Ägare / Förvaltare

Svenska Naturskyddsföreningen är ägare till Osaby Säteri.

Naturskyddsföreningen är landets största medlemsstyrda natur- och miljöorganisation, med c:a 225 000 medlemmar i 275 kommunkretsar.

För att få bättre lokalt inflytande förvaltas Osaby sedan 1994 av Föreningen Smålands Natur, som grundades av Jönköpings- och Kronobergs länsförbund samt Växjö-kretsen av SNF.

Numera ingår även ett växande antal övriga kretsar inom de båda länen

Föreningen Smålands Natur
Styrelsefunktionärer år 2017.  Uppdaterad 2017-06-09

För Smålands Natur
Ordförande Suppleant
Sven G. Nilsson
Stockanäs 42
373 71  DIÖ
Tel 0476-216 14   mob  070-552 16 14
sveng.nilsson(at)telia.com
Ordinarie ledamot Suppleant
För Naturskyddsföreningen i Kronobergs län
Peter Rolfson (Vice ordförande) Kaj Johansson
Agunnaryd Moheda
För Naturskyddsföreningen i Jönköpings län
Åke Jönsson (webbmaster) Uno Björkman
Jönköping ..
För Naturskyddsföreningens Växjökrets
Per-Anders Persson Vakant
..
För Smålands Natur
Lars Andersson (kassör) Per Pettersson
Nybro ..

Uppdaterat: 2017-06-09