Säteriet

Säteri – sätesgård – frälsegård

Ordet säteri innebär ordagrant ”sätesgård” eller ”frälsegård”, d.v.s. befrielse från uppbörd av skatt till staten. I gengäld förbands säteriet ”rusthåll” gentemot Kronan d.v.s. staten. Rusthåll innebar att säteriet satte upp och sörjde för väpnad ryttare jämte fotfolk som tillställdes Kronan.

Uppdaterat: 2010-04-22