Lantbruk

Ekologiskt lantbruk
Jordbruket på Osaby Säteri drivs ekologiskt och är anslutet till KRAV
(Kontrollföreningen för ekologiskt jordbruk).
På gården finns nötkreatur och får
som håller det gamla kulturlandskapet öppet och hjälper till att gynna
den mångfald som tusentals år av betesdrift gett upphov till.


Foto: Carin Brorsson

Är ni intresserade av kött från betesdjur på Osaby, gå in på vår hemsida www.bonnakott.se och anmäl dig som kund. Vi vänder oss till dig
som har krav på kvalitet och som uppskattar att det finns djur som betar
och håller landskapet öppet

http://www.bonnakott.se


Foto: Thomas Edgren

Jordbruksarrendator är Lars-Erik Johnsson
lars-erik.johnsson@osaby.se
Tel.    070-6762853


Sidan uppdaterad 2009-01-25

Uppdaterat: 2010-04-24