Aktuellt 2009


Huvudbyggnaden

Gaveln på huvudbyggnaden har målats och reparerats under 2009.

—————————————————————————————————-

Utdrag ur förvaltningsberättelsen för år 2009 —-> Länk till pdf-fil

Uppdaterat: 2011-01-27 / 2014-03-02